★ Free online encyclopedia. Did you know? page 120                                               

थाइल्यान्डका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची

2014 मा, को रूपमा सम्म थाईल्याण्ड संग 5 को सम्पदाको संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक संगठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्र पहिचान मा, प्रदान गरिएको छ ।

                                               

दक्षिण अफ्रिकाका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची

2014 मा, को मिति दक्षिण अफ्रिकाको 8 को सम्पदाको संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक संगठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्र पहिचान मा, प्रदान गरिएको छ ।

                                               

दक्षिण कोरियाका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची

2014 मा, को मिति दक्षिण कोरियाली 11 औं संग सम्पदाको संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक संगठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्र पहिचान मा, प्रदान गरिएको छ ।

                                               

नाइजरका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची

2014 मा, को मिति नाइजेरिया 3-छवटा को सम्पदाको, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक संगठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्र पहिचान मा, प्रदान गरिएको छ ।

                                               

नाइजेरियाका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची

2014 मा, को मिति नाइजेरिया, 2 वटा-सम्पदाको संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक संगठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्र पहिचान मा, प्रदान गरिएको छ ।

                                               

नामिबियाका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची

2014 मा, को मिति नामिबिया 2 को सम्पदाको संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक संगठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्र पहिचान मा, प्रदान गरिएको छ ।

                                               

निकाराग्वाका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची

2014 मा, को मिति निकारागुआ लागि 2 को सम्पदाको संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक संगठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्र पहिचान मा, प्रदान गरिएको छ ।

                                               

नेपालका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची

2014 मा, को मिति चार वटा सम्पदाको को मान्छे संयुक्त राष्ट्र को शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक संगठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्र पहिचान मा, प्रदान गरिएको छ ।

                                               

पाकिस्तानका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची

2014 मा, को मिति पाकिस्तान, जब 6 वटा सम्पदाको, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक संगठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्र पहिचान मा, प्रदान गरिएको छ ।

                                               

पानामाका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची

2014 मा, को मिति पनामा 2 को सम्पदाको संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक संगठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्र पहिचान मा, प्रदान गरिएको छ ।

                                               

पाराग्वेका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची

2014 मा मनाइन्छ 1 संग सम्पदाको संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक संगठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्र पहिचान मा, प्रदान गरिएको छ ।

                                               

पेरूका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची

2014 मा, मिति गर्न पनि संग 12 को सम्पदाको संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक संगठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्र पहिचान मा, प्रदान गरिएको छ ।

                                               

प्यालेस्टाइनका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची

2014 मा, को मिति प्यालेस्टाइन, 2 को सम्पदाको संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक संगठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्र पहिचान मा, प्रदान गरिएको छ ।

                                               

प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गोका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची

2014 मा, को मिति लोकतान्त्रिक गणतन्त्र kegoc संग 5 को सम्पदाको संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक संगठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्र पहिचान मा, प्रदान गरिएको छ ।

                                               

फिनल्याण्डका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची

2014 मा, को मिति फिनल्याण्ड मा 7 को सम्पदाको संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक संगठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्र पहिचान मा, प्रदान गरिएको छ ।

                                               

फिलिपिन्सका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची

2014 मा, को मिति मा फिलिपिन्समा 6 संग सम्पदाको संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक संगठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्र पहिचान मा, प्रदान गरिएको छ ।

                                               

बङ्गलादेशका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची

2014 मा, को मिति बंगलादेश 3 को सम्पदाको संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक संगठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्र पहिचान मा, प्रदान गरिएको छ ।

                                               

बार्बाडोसका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची

2014 मा, को मिति बार्बाडोस छ 1 को सम्पदाको संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक संगठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्र पहिचान मा, प्रदान गरिएको छ ।

                                               

बुर्किना फासोका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची

2014 मा, को मिति बुर्किना फासो गरेको को 1 को सम्पदाको संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक संगठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्र पहिचान मा, प्रदान गरिएको छ ।

                                               

बेनिनका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची

2014 मा, को मिति बेनी गर्न 1 को सम्पदाको संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक संगठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्र पहिचान मा, प्रदान गरिएको छ ।

                                               

बेलिजका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची

2015 मा, को मिति Belica 1 को सम्पदाको संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक संगठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्र पहिचान मा, प्रदान गरिएको छ ।

                                               

बोत्स्वानाका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची

2014 मा, को मिति बोट्सवाना 2 संग सम्पदाको संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक संगठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्र पहिचान मा, प्रदान गरिएको छ ।

                                               

बोलिभियाका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची

2014 मा, को मिति बोलिभिया छ 7 को सम्पदाको संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक संगठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्र पहिचान मा, प्रदान गरिएको छ ।

                                               

ब्राजिलका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची

2014 मा, को मिति ब्राजील संग 19 को सम्पदाको संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक संगठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्र पहिचान मा, प्रदान गरिएको छ ।

                                               

भारतका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची

2014 मा, को मिति भारतको 32 संग सम्पदाको संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक संगठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्र पहिचान मा, प्रदान गरिएको छ ।

                                               

भियतनामका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची

2014 मा, यो मिति मा 8. छ को सम्पदाको, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक संगठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्र पहिचान मा, प्रदान गरिएको छ ।

                                               

भेनेजुएलाका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची

2014 मा, को मिति enezuela 3 को सम्पदाको संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक संगठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्र पहिचान मा, प्रदान गरिएको छ ।

                                               

मध्य अफ्रिकी गणतन्त्रका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची

2014 मा, को मिति मध्य अफ्रिकी गणतन्त्र, 2 वटा-सम्पदाको संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक संगठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्र पहिचान मा, प्रदान गरिएको छ ।

                                               

माडागास्करका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची

2014 मा, को मिति मडागास्कर 3 को सम्पदाको संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक संगठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्र पहिचान मा, प्रदान गरिएको छ ।

                                               

मालीका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची

2014 मा, यो मिति मा 4 को सम्पदाको संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक संगठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्र पहिचान मा, प्रदान गरिएको छ ।

                                               

मोजाम्बिकका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची

2014 मा, को मिति Mozambican 1 को सम्पदाको संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक संगठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्र पहिचान मा, प्रदान गरिएको छ ।

                                               

मोरक्कोका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची

2014 मा, को मिति मोरक्को गर्न संग 9 को सम्पदाको संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक संगठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्र पहिचान मा, प्रदान गरिएको छ ।

                                               

मौरिटानियाका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची

2014 मा, को मिति mureinik 2 को सम्पदाको संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक संगठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्र पहिचान मा, प्रदान गरिएको छ ।

                                               

मौरिससका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची

2014 मा, को मिति Marissa 2 को सम्पदाको संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक संगठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्र पहिचान मा, प्रदान गरिएको छ ।

                                               

युगान्डाका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची

2014 मा, को मिति युगान्डा लागि 3 संग सम्पदाको संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक संगठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्र पहिचान मा, प्रदान गरिएको छ ।

                                               

लिबियाका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची

2014 मा, को मिति libenca संग 5 को सम्पदाको संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक संगठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्र पहिचान मा, प्रदान गरिएको छ ।

                                               

लेबनानका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची

2014 मा, को मिति लेबनान 5 संग सम्पदाको संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक संगठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्र पहिचान मा, प्रदान गरिएको छ ।

                                               

लेसोथोका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची

2014 मा, मिति गर्न लेसोथो 1 को सम्पदाको संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक संगठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्र पहिचान मा, प्रदान गरिएको छ ।

                                               

श्रीलङ्काका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची

2014 मा, को मिति श्रीलंका 8 संग सम्पदाको संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक संगठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्र पहिचान मा, प्रदान गरिएको छ ।

                                               

संयुक्त राज्य अमेरिकाका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची

मा 2015, मिति को अमेरिका को संयुक्त राज्य अमेरिका को 23 वटा सम्पदाको, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक संगठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्र पहिचान मा, प्रदान गरिएको छ ।

                                               

साइप्रसका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची

2014 मा, को मिति Cipro लागि 3 संग सम्पदाको संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक संगठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्र पहिचान मा, प्रदान गरिएको छ ।

                                               

साउदी अरबका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची

2014 मा, को मिति साउदी अरब, 3 वटा सम्पदाको, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक संगठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्र पहिचान मा, प्रदान गरिएको छ ।

                                               

सीरियाका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची

2014 मा, को मिति क्रमिक 6 वटा सम्पदाको संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक संगठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्र पहिचान मा, प्रदान गरिएको छ ।

                                               

सुडानका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची

2014 मा, को मिति सुडान, 2 वटा-सम्पदाको संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक संगठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्र पहिचान मा, प्रदान गरिएको छ ।

                                               

सुरिनेमका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची

2014 मा, को मिति सुरिनाम 6 वटा सम्पदाको संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक संगठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्र पहिचान मा, प्रदान गरिएको छ ।

                                               

सेनेगलका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची

2014 मा, को मिति सेनेगल 8 संग सम्पदाको संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक संगठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्र पहिचान मा, प्रदान गरिएको छ ।

                                               

सेन्ट किट्स र नेभिसका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची

2014 मा, को मिति सेन्ट किट्स र EHIC 1 को सम्पदाको संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक संगठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्र पहिचान मा, प्रदान गरिएको छ ।

                                               

सेन्ट लुसियाका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची

2014 मा, को मिति सेन्ट lausiaca 1 को सम्पदाको संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक संगठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्र पहिचान मा, प्रदान गरिएको छ ।

                                               

सेसेल्सका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची

2014 मा, को मिति Cecelski 2 को सम्पदाको संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक संगठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्र पहिचान मा, प्रदान गरिएको छ ।

                                               

स्विडेनका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची

2014 मा, को मिति स्वीडेन 15 को सम्पदाको संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक संगठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्र पहिचान मा, प्रदान गरिएको छ ।

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →