Back

★ पारसमणि प्रधान - जीवनी ..                                               

नेपाली लेखकहरूको सूची

कवि र लेखक डा Bishnoi पढ्नुहोस्. (Dr. Bishnoi read more) कडा गर्न शर्म हुनेछ. आधिकारिक अनुसार. (According to the official) बाहिर भर्न चल. (Fill out the environment variables) महेश विक्रम शाह. (Mahesh Vikram Shah) हेर्न छैन. (Do not look at the) Kshetrapal अधिकारी. (Kshetrapal officer) विधान नैतिकता. (The Legislative Ethics) गीत गाएका प्रसाद रिमाल. अर्जुन राजु थिइन्. (Arjun Raju was so) डा तुल्सी प्रसाद गरे. Diller तिमिल्सिना. (Diller Timsina) बालकृष्ण अप. (Bal-up) Mahananda Sapkota. गलत Paudel. (Wrong Paudel) प्रेमी ज्योति. (Lover of the light) कृष्ण गोपनीयताको. (Krishnas privacy) Padmawat ...

                                               

समय दैनिक

टाइम्स दैनिक, भारतको सिक्किम राज्य राजधानी, गर्न सकिँदैन मा प्रकाशित एक अंग्रेजी दैनिक अखबार, जो, 2004 देखि, प्रकाशित गर्न आएको छु गर्नुपर्छ । यसको संस्थापक सम्पादक र क्षेत्री थिए तिनीहरूले पछि जेभियर क्युबा मा यस सम्पादन बनेको छ । मे 2007 मा, को मा-Parasmani यसको सम्पादक बन्न संग. पुरुष 2014 देखि सेप्टेम्बर 7 मा र लागि यो सफलतापूर्वक सम्पादन बनेको छ जब आफ्नो एक Diller गुडिया छ, यसको कोर को जिम्मेवारी दिइरहेको यो रूपमा यो छ । समयमा Danica प्रकाशक त्यसैले राज्य तिनीहरूले छन् । जम्मा 8 पृष्ठ रंग को रूपमा दैनिक मा प्रकाशित समाचार पत्र को सिक्किम, सबै को सबै बिक्री लोकप्रिय हुनेछ, अखबार छ. स्थ ...

                                     

★ पारसमणि प्रधान

उच्च जन्म को विला.सं. 1955 मा वर्ष फेब्रुअरी मा यो क्लिप मा अन्त । उनको साहित्यिक नाम parsman राज्य को ज्ञात छ कि नाम द्वारा व्यक्ति को टाउको मा पनि थियो यो । परमेश्वरको हजुरबुबा देखि hargeli पुग्न, तिनीहरूले नै बस्न चाहनुहुन्छ भन्ने गरेका थिए । बी. CA.त्यसैले सम्म, पढाइ मा को राज्य मा, लामो समय शिक्षण पेशा अपनाउन यो ।

                                     

1. साहित्य-कर्म. (Literature-karma)

त्यो नेपाली साहित्य, 3 जना वरिष्ठ warmest आपूर्ति संग एक P मा Daraselia लागि जानिन्छ. कविता, जीवनी, व्याकरण, र अन्य विषयहरू मा प्रकाशित, उनको काम, 1. अंग्रेजी मा प्राथमिक संगीत 1 र 2. 2. हार्डवेयर Chronicles 2 गर्न 3 । हुनेछ यात्रा छ 4. सजिलो अंग्रेजी व्याकरण 5. उच्चारण 6. Apagando 7. आगो कसरी 8. Mist डिक 9. प्राथमिक शिक्षण विधि 10. कथा को भारत जापानी जेठा को भाग 11. कथा भारत को रूसी मेल भाग 12 छ । कथा को भारत जापानी सिलो, भाग 13. कथा भारत को रूसी Chino, भाग 14. काठ चरित्र नाटक मा 15. मा अंग्रेजी मा सजिलै साहित्य, भाग 4 16. अंग्रेजी व्याकरण 17. Hanukka grantable 18. सम्पादकको विचार मा पहिलो खण्ड 19. नेपाली Moher 20. अंग्रेजी हाम्रो मातृभाषा मा 21. अंग्रेजी भाषा को मूल र विकास 22. नेपाल तरुण दल प्रका. म छैन । पछि, कार्यक्रम मा 23. भारतको इतिहास, देशको 24. नेपाली कविता पाठ मा, भाग 1 र 2. 25. कवि र कविता, 26. अंग्रेजी मा, सरल गणित, को पहिलो भाग मा 27. 108 अमर डाउनलोड र भाग 1 र 2. 28. अंग्रेजी व्याकरण, छोटो इतिहास 29. सुझाव टेप धारा 1 30. रोचक संस्मरण 31. Live शुद्ध पुरुष रत्न 32. आधुनिक शिक्षा प्रति-Candice 33. नेपाली साहित्य, को एक गर्न सक्छन् को पत्र 34. अंग्रेजी-भाषा साहित्य को विवरण मा 35. लगभग 1 मा 36. जयजयकार गर्न कदम 37. Quant 38. आठौं Ansuya मा नेपाली भाषा, 39. आधा सात-कथा, 40. काठमाडौं दशक को दिन 41. काठ, जीन-42. Koichiro गलत Paudel 43. बनाउन Lakshmiprasad देवकोटा 44. रमाइलो स्मरण गर्नु पहिले 45. बाल कविता, छोराछोरीको गीत

                                     

2. पुरस्कार. (Awards)

निर्देशन-टेप पाठ लागि गद्य शैली मा मदन पुरस्कार 2025 प्राप्त हुनेछ उनको त्रिभुवन PRSP, पुरस्कार त्रिभुवन विश्वविद्यालय देखि, स्मार्ट Mahavira आहार एक पाएको यो ।

                                     
 • आच र य न र यण व ग ल ड नवर ज स ब ब न लम क र क न ह र क पद म वत स ह प रसमण प रध न प र ज त प रक श प र म ब लक ष ण सम ड ब ष ण ब भ घ म र ब र ग क इल
 • र ण अमर न य प न रम श व कल नयनर ज प ण ड जगद श घ म र ब द ध स गर प रसमण प रध न धरण धर क इर ल क ष णभ षण बल द न श अध क र त र न थ शर म श रद शर म
 • गर न हर पन त र म र त न अर थ त स र यव क रम ज ञव ल धरण धर शर म र प रसमण प रध न स धप थ ए त यह न मब ट प र र त भएर य स म रकक न म करण तथ न र म ण
 • पदम क ष त र थ ए भन उन पछ ज भ यर स ब ब यसक सम प दक बन म - म प रसमण शम यसक सम प दक बन न प ग शमल क स प ट म बर त र कसम म यसक सफलत प र वक
 • ग त र कव त हर ल ख थ उनक पह ल कव त व स स लम द र ज ल ङब ट प रसमण प रध नल न क ल न भ रत पत र क म छ प य म र आम ल आत महत य गर क
 • स ह त य पर षद गर एपछ त यस म व लय भएक द ख न छ यस स स थ ल - म प रसमण प रध नल ई अभ नन दन गर क थ य भन च न तन पत र क क प रक शन श व प रध नक
 • भ न भक तल ई अझ ध र व य पक बन ए व स त रब ट स र यव क रम ज ञव ल प रसमण प रध नजस त व यक त हर ल न प लब ह रक व भ न न क ष त रम भ न भक तल ई य त र
 • अघ क आदर शव द न बन धक रहर म ब लक ष ण सम, स र यव क रम ज ञव ल प रसमण प रध न जस त न बन धक रहर रह क छन त यस समयक स वच छन दत व द न बन धक रहर म
 • बह द र द वक ट - न प लक छ प ख न र पत रपत र क क इत ह स व स प रसमण प रध न - ट पन - ट पन धर मर ज थ प - मङ गल क स म व स त न सर म - ब ल इतत र
 • त र न थ शर म व स मङ गल क स म धर मर ज थ प व स ट पन ट पन प रसमण प रध न व स न प लक छ प ख न र पत रपत र क क इत ह स ग र ष मबह द र द वक ट
 • बह द र द वक ट - न प लक छ प ख न र पत रपत र क क इत ह स व स प रसमण प रध न - ट पन - ट पन धर मर ज थ प - मङ गल क स म व स त न सर म - ब ल इतत र


                                     
 • बह द र द वक ट - न प लक छ प ख न र पत रपत र क क इत ह स व स प रसमण प रध न - ट पन - ट पन धर मर ज थ प - मङ गल क स म व स त न सर म - ब ल इतत र
 • बह द र द वक ट - न प लक छ प ख न र पत रपत र क क इत ह स व स प रसमण प रध न - ट पन - ट पन धर मर ज थ प - मङ गल क स म व स त न सर म - ब ल इतत र
 • बह द र द वक ट - न प लक छ प ख न र पत रपत र क क इत ह स व स प रसमण प रध न - ट पन - ट पन धर मर ज थ प - मङ गल क स म व स त न सर म - ब ल इतत र
 • बह द र द वक ट - न प लक छ प ख न र पत रपत र क क इत ह स व स प रसमण प रध न - ट पन - ट पन धर मर ज थ प - मङ गल क स म व स त न सर म - ब ल इतत र
 • बह द र द वक ट - न प लक छ प ख न र पत रपत र क क इत ह स व स प रसमण प रध न - ट पन - ट पन धर मर ज थ प - मङ गल क स म व स त न सर म - ब ल इतत र
 • बह द र द वक ट - न प लक छ प ख न र पत रपत र क क इत ह स व स प रसमण प रध न - ट पन - ट पन धर मर ज थ प - मङ गल क स म व स त न सर म - ब ल इतत र
 • बह द र द वक ट - न प लक छ प ख न र पत रपत र क क इत ह स व स प रसमण प रध न - ट पन - ट पन धर मर ज थ प - मङ गल क स म व स त न सर म - ब ल इतत र
 • बह द र द वक ट - न प लक छ प ख न र पत रपत र क क इत ह स व स प रसमण प रध न - ट पन - ट पन धर मर ज थ प - मङ गल क स म व स त न सर म - ब ल इतत र
 • बह द र द वक ट - न प लक छ प ख न र पत रपत र क क इत ह स व स प रसमण प रध न - ट पन - ट पन धर मर ज थ प - मङ गल क स म व स त न सर म - ब ल इतत र

Users also searched:

नेपाली लेखकहरूको सूची, लखकहरक, नपलखकहरकसच, समय दैनिक, दनक, समयदनक, परधन, रसमण, रसमणपरधन, पारसमणि प्रधान, जीवनी. पारसमणि प्रधान,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Ljj f.

पारसमणि प्रधान, शम्भुप्रसाद ढुङ्ग्याल, बालचन्द्र शर्मा, ब्रह्ममशमशेर, भाइचन्द्र प्रधान, हृदयचन्द्रसिंह प्रधान, इन्द्रबहादुर राई, नरनाथ आचार्य, मुक्तिनाथ आचार्य,. 1588695164 693242.pdf. पारसमणि प्रधान, सूर्यविक्रम ज्ञवाली आदिबाट भाषा तथा साहित्यको विकासमा उल्लेखनीय नेपाली भाषालाई दार्जिलिङतिरका पाठशालाहरूमा स्थान दिलाउन पारसमणि प्रधानलाई. Microsoft Word à. त्यसको सामना गर्न सत्यमोहन जोशी, पारसमणि प्रधान, धरणीधर जस्ता सपुतले दिनरात परिश्रम गरे । यो नै राष्ट्रवादको आरंभिक आन्दोलन थियो । तर छिटै नै भाषामा संघर्ष देखा प¥यो ।. कान्तिपुरी, मोफसल र लाहुरे Nepal Magazine. साहित्य समाज धनगढी, कैलाली, र पारसमणि प्रधान शालिक संरक्षण समिति सिलगुढी, पश्चिम बंगाल, भारत लाई विशेष सम्मान गर्ने निर्णय गरेको महासचिव मिजास तेम्बेले बताउनुभयो ।.

एनालग फोटोग्राफर! Himal Khabar.

९२ श्री संजय आचार्य. श्री सिर्जना पाण्डे. ९४ श्री अंशु प्रधान १४५ श्री करिश्मा प्रधान. १४६ श्री प्रविन कुमार अधिकारी ४५ श्री पारसमणि रुचाल. ४६ श्री योगेन्द्र कुमार साह. Nepal Academy. उपरोक्त उच्च विद्यालयका प्रधान शिक्षक पारसमणि प्रधानद्वारा प्रस्तुत गरिएको.


समता काव्य सन्ध्यामा भारतीय कवि.

सामाजिक तथा मनाेभाषाबिज्ञान. by भण्डारी, पारसमणि. Material type: Book Format: print Literary form: not fiction Publisher: नेपाली व्याकरणसंग सम्बन्धित पारिभाषिक शब्दावलीको अध्ययन. by प्रधान, मीरा. Material type:. नेपाली भाषामा बढ्दै गएको दरिद्रता. नेपाल आएको अमेरिकी सेनाको अधिकृत क्याडेटको ३५ सदस्यीय टोलीले प्रहरी प्रधान कार्यालयको अधिवक्ता पारसमणि भट्टराईको उक्त रिट इजलासको आदेशमा आइतबार दर्ता भएको हो ।.

9221 eNY Baishak Ashad 2076.pdf.

नेपालीमा निबन्ध लेखनमा बालकृष्ण सम, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, सूर्यविक्रम ज्ञवाली, पारसमणि प्रधान, रामप्रसाद सत्याल​, ईश्वर बराल, हृदयचन्द्रसिंह प्रधान, शङ्कर​. Microsoft Word 2064 9 18Buletin 20. समेत साथमा लिई तोकिएको समय भन्दा १ घण्टा अगावै नेपाल विद्युत प्राधिकरण, प्रधान कार्यालय. दरवारमार्ग, काठमाडौं स्थित ३५ २७२३ पारसमणि परियार. ३६ २८३६ पुष्पा पन्थी.


Urlabari sarbajani उर्लाबारी.

संविधान निर्माणको क्रममा देखापरेका चुनौतीहरू सपना प्रधान मल्ल त्यस्तै, वैकल्पिक सदस्यहरूमा सुरेशबहादुर शाही, पारसमणि मल्ल, सर्प बुमी, मञ्जन शाही, लालबहादुर रावत. साहित्यकार इन्द्रबहादुर राईको. कार्यक्रममा औषधि व्यवसायी संघका महासचिव श्री हरि विडारी, पूर्व अध्यक्ष श्री सुरेशप्रसाद प्रधान, श्री पारसमणि बराल, बागमति शाखा अध्यक्ष श्री रामेश्वर श्रेष्ठ, औषधि.


Dtv Darjeeling डा पारसमणि प्रधान र पाद्री.

पारसमणि प्रधान शालिक संरक्षण समिति ​सिलगुढी, पश्चिम बंगाल, भारत लाई विशेष सम्मान गर्ने निर्णय गरेको महासचिव मिजास तेम्बेले बताएका छन् । यसैबीच शनिबारै सम्पन्न. Tribhuvan University Central Library catalog. बानी परिसक्यो, अब त मेरै पनि खिचडी लेखाई हुनु थालेको छ । कोही राम्रो भानुभक्त, मोतीराम, देवकोटा वा पारसमणि प्रधान निस्केलान फेरी र सुधार्लान भन्ने आशा गरौँ ।.

डाउनलोड गर्नुहोस्.

नेपाली साहित्यिक स्रष्टाहरूमा र्सूयविक्रम ज्ञवाली, धरणीधर कोइराला र पारसमणि प्रधान सूधपा र इन्द्रबहादुर राई, बैरागी काइँला र ईश्वरवल्लभ आयमेली का त्रिमूर्ति. पारसमणि प्रधान की प्रतिमा YouTube. गैरआवासीय नेपाली संघका एसिया क्षेत्रीय उपसंयोजक पारसमणि पोख्रेलले रोचक ढंगले सन्चालन गरेको उक्त कार्यक्रममा डा। महावीर पुनले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको.


Nai Prakashan.

मूल कारण भने इन्द्रबहादुर राई, अम्बर गुरुङ, गोपाल योञ्जन, सूर्यविक्रम ज्ञवाली, धरणीधर कोइराला, पारसमणि प्रधान, डेनी डेन्जोम्पा, रणजीत गजमेर, ईश्वर बल्लभ, प्रताप. रचनाको सम्पादन कठिन हुन्छ बाह्रखरी. प्रधान. १. २,०००,०००. ९.८४२,१३९,६६५. स्कूल डंडा फागुचौक हुँदै. मधुमल्ला सडक सम्म ड्रेन पारसमणि. घिमिरे. ७००,०००. श्री चन्द्र. प्र. गौतम. २०७२६१३. ९,८४२,५४१,०७४. ६,५००,०००. २,०००,​०००. कुशल समालोचक Nagarik News Nepal Republic Media. वार्षिकोत्सब माननीय उप प्रधान तथा अर्थमन्त्री प्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले नेपाल विराटनगरका क्षेत्रीय निर्देशक पारसमणि ढकालले कृषि विकास बैंक लि. Founders Nepal Health Professional Federation. एक समय थियो छिमेकी देश भारतले नेपाली साहित्यका लागि दरो भरथेग गरेको थियो । त्यसबेला सूर्यविव्रmम ज्ञवाली, धरणीधर कोइराला र पारसमणि प्रधान छिमेकबाटै उदाए । तिनले दिएका. External c. समाप्त हुनुअघि नै दार्जिलिङमा भानुभक्तको सालिकसमेत बन्यो संवत् २००६ साल १८ जुन, १९४९ मा सूर्यविक्रम ज्ञवाली, धरणीधर कोइराला र पारसमणि प्रधान सूधपा को पहलकदमीमा।.

क्रियश्चन पादरी गङ्गाप्रसाद प्रधान.

कविशिरोमणि लेखनाथ पौड्याल. कदी. जनकविकेशरी धर्मराज थापा. विभिन्न कवि. माधवप्रसाद घिमिरे. चक्रपाणि चालिसे. धुव दवाडी. बालकृष्ण सम. पारसमणि प्रधान. आदिकवि भानुभक्त आचार्य. Untitled. ५ ८३ नोरोङ्गखोला नर्सरी फार्म. ईलाम न.पा.४. ईलाम. पारसमणि काफ्ले. ល. हाईटेक ग्रीनहाउस. हाईटेक कृष्णमणी प्रधान. देवबहादुर खत्री. नर बहादुर गुरुङ्ग. ७२ फार्मर टिप्रोसेसिङ्ग. Untitled Sunrise Capital Limited. नेपाल बैंक लिमिटेड प्रधान कार्यालय ने.का.​प. २०६१, अंक. ११, नि. सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालय ने.का.प. २०६३, अंक १. नि.नं. अधिवक्ता पारसमणि भट्टराई वि. प्रधानमन्त्री तथा.


Trimurti Niketan.

720120619. नन्द बहादुर प्रधान. केदार भण्डारी. सुर्य प्रसाद भट्टराई विष्णु नारायण प्रधान. डम्बर बहादुर भण्डारी. टिका राम पारसमणि श्रेष्ठ. सूर्य बहादुर खड्का. चक्रबहादुर. We bring you the latest, uncut news from nepal as it happens. Check. महाकवि श्री लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा– मरणोपरान्त संस्कृति, २०२३. ६. पण्डितराज श्री सोमनाथ सिग्देल भाषा, साहित्य, संस्कृति, २०२४. ७ं. श्री पारसमणि प्रधान ​साहित्य. राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका लागि. पारसमणि प्रधान Paras Mani Pradhan. पारसमणि प्रधानका बाजे चिन्तामणि शाक्य ओखलढुङ्गाबाट कामको खोजीमा ललितपुर आएका थिए । तर यहाँ पनि उनको दिनचर्या राम्रो भएन । त्यसैले उनका. महाकवि देवकोटा राँची गएकै थिएनन्…!. कविता वाचनका लागि अभिप्रेरित गर्नुपर्छ​। कविता वाचन गराउँदा विद्यार्थीहरूलाई व्यक्तिगत वा सामूहिक रुपमा प्रतियोगिता गराउन पनि सकिन्छ। घडी. पारसमणि प्रधान. घडी​. १. २.

DkfbsLo.

पारसमणि प्रधान र महानन्द सापकोटा त्यस फोटोमा सामेल हुन नसकेको कुरा लेखमा उल्लेख छ । फोटोमा भएका २५ जनामा ख्यातिप्राप्त र अरू साहित्यकार साहित्यानुरागी छन्,. Kfn sf शिक्षक सेवा आयोग. 107095 रेनुका प्रधान. 107124 मनी कुमार खड्का. 107232 केशव खल्ला, महिला, आदिवासी जनजातिटेक बहादुर प्रधान. खुल्ला. कर्ण बहादुर खड्का पारसमणि खनाल. खल्ला. गंगा बहादुर दाहाल. खल्ला. U Search Results Kathmandu Pati. लेखेका छन्ः सन् १९२० को दशक देखि नै नेपाली भाषाको प्रचार गर्नेमा दार्जिलिङबाट सुधपा सूर्य विक्रम ज्ञवाली, धरणीधर कोइराला र पारसमणि प्रधान प्रमुख थिए ।.


हालसम्मको मदन पुरस्कारहरु Loksewa Diary.

Available item s by this author. Refine your search. Monograph: printed text नेपाली भाषा पारसमणि प्रधान. Public ISBD. Title नेपाली भाषा. Material Type: printed text. Authors: पारसमणि प्रधान. Publisher: इलाम नेपाली भाषा प्रचारक संघ. Publication. प्रज्ञा पुरस्कार – नेपाल प्रज्ञा. वडाध्यक्ष पारसमणि गिरीले स्थानीय. बासिन्दामा वित्तीय सचेतना कार्यक्रम आयोजना गरेको हो । प्रधान सहायक लालकमार सवेदीले नेपाल भिङ्ग्रीमा पनि वित्तीय चेतना अभवृद्धि. मदन पुरस्कार प्राप्त कृतिहरू. ५. महाकवि श्री लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा– मरणोपरान्त संस्कृति, २०२३. ६. पण्डितराज श्री सोमनाथ सिग्देल भाषा, साहित्य, संस्कृति, २०२४. ७ं. श्री पारसमणि प्रधान ​साहित्य, २०२५. ८. DSTV Darjeeling खरसाङमा आज डा पारसमणि. २०२५: टिपन टापन – पारसमणि प्रधान. ४७ वि.सं. २०२४: नेपालको छापाखाना र पत्रपत्रिकाको इतिहास – ग्रीष्मबहादुर देवकोटा. ४८ वि.सं. २०२४: एब्स्ट्र्याक्ट चिन्तन र प्याज. OLE Nepal E Paath. रूपनारायण प्रधान तथा राजमती प्रधानका छोरा गङ्गाप्रसाद प्रधानको जन्म १९०८ असार २२ गते त्यसैले पारसमणि प्रधान बोलेका थिए​, पादरी गङ्गाप्रसाद प्रधानका कारण. नेपाल कानून पत्रिका. 241. हरिमोहन श्रेष्ठ समेत दूइ जना सरुवा र पारसमणि आचार्यलाई नियूक्ति गरेको 290. अन्जिलमान सिंह प्रधान र यूवराज शर्मा सहित ४ जनालाई कायम मूकायम मूकरर गरेको.


Download.

तथ्यांक विभाग र दलित आयोगको सूची फरक रहेकोले दलितको जनसंख्यासमेत असमान देखिन आएको छ। सरकारी निकायपिच्छे दलित सूची ​फरक हुनाको कारण कुन सूचीलाई आधिकारिक मान्ने. Annual Labour Bulletin New 2077.indd Department of Labour and. सत्ता सहयात्री दुई प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच मन्त्रालय र त्यसको संख्या बाँडफाँडमा सहमति भएको कांग्रेसका एकजना नेताले जनाएका छन्.

खर्चको मापदण्ड,२०७५ आर्थिक मामिला.

जब विश्वभर दैनिक ९० हजारजति मानिसलाई संक्रमण हुने गरेको थियो, त्यसपछि केही समय दैनिक संक्रमणको संख्या त्यही अनुपातमा स्थिर रही दोस्रो लहर जुलाई–अगस्टतिर. दैनिक – Himalaya Television. हैं, तो बाहर बिताने वाले समय को कम करें। दैनिक और प्रति घंटा वायु गुणवत्ता डेटा।. NE UNFPA Nepal. शुक्रवार बेलुका ४:१५ बजे सम्मको हाजिरी को मात्र अभिलेख रहने हुँदा उल्लेखित समय भित्र दैनिक हाजिर. गर्नुपर्ने। माथी तोकिए अनुसारको कार्यालय समय भित्र कुनै कर्मचारी.


...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →