Back

★ अनिल शाह - जीवनी ..                                               

भीरकोट राज्य

को नायक, राज्य एक ऐतिहासिक ट्यूबों को राज्य थियो कि यो । यो राज्य मा, र त्यहाँ राज्य को ताल । यो राज्य मा कुराहरू राजा मा छन् र जो किसान, राज्य, राजा कुराहरू र कान्छो भाइ हुन् । सजिलो.त । 1785 मा, किसान, राज्य को मर्ज पछि, यो विला.सं. 2017 मा बाँकी को उन्मूलन सम्म यो बाँकी रूपमा रही मान्छे । यो respring वर्तमान नाम मात्र predecessors को राजा को प्रकाश तिनीहरूले छन् ।

                                               

विन्देश्वरी शाह

                                               

तारक मेहता का उल्टा चश्मा

तार मेहता गरेको उल्टा चश्मा, भारतीय हिन्दी धारावाहिक जो सबै जीवित प्रसारण मा 28 जुलाई 2008 देखि तुलना गर्न शुक्रवार रात गरेको 8.30, को बजर मा हुनेछ. निर्माण nilaasit उहाँले र Asikuma तापनि, तिनीहरूले छन् । यो सबै मा वी मा, सबैभन्दा हेर्नुभयो कार्यक्रम छ । यो paracheck जायदाद तार, धातु, मा आधारित छ । यो क्रम एक गुजराती साप्ताहिक पत्रिका Chitralekha मा संगठन.

                                               

मेहरीन पिरजादा

Mehren Kaur Pirzada एउटा भारतीय मोडेल र अभिनेत्री हुन् तेलुगु फिल्म उद्योग, मा मुख्य रूप, अभिनय गर्न, मा जाने । लुटेरा भन्नुभयो चलचित्र कृष्ण, जबकि गाडी बढुवा गर्न प्रेम गर्दा राम्रो आफ्नो जरा गर्न मा हुन, जो आफ्नो बच्चाहरु, साथै हाँसो म यो सुन्न. Marina 2017 मा विफलता साथै बलिउड मा आफ्नो सुरु, र 2017 मा, susenthirndwara द्वारा निर्देशित Engel Universidad सन्दीप सिस्को साथै Calida आफ्नो सुरु गरिरहेको छ ।

                                               

पद्म श्री पुरस्कार प्राप्तकर्ताहरूको सूची (२०१०–२०१९)

"पुरस्कार & पदक", गृह मन्त्रालय, भारत मा 14 सेप्टेम्बर 2015 को माटो मा 7 अक्टोबर 2015-यो संग्रह संग अन्तिम पहुँच 22 अक्टोबर 2015 मा. आधिकारिक वेबसाइट. (The official website of the)

अनिल शाह
                                     

★ अनिल शाह

 • नेपाल मा वित्त को अनुभवबाट क्यानाडा मानक चार्टर्ड बैंक जब नोबेल बैंक, सामान्य Manero देखि Pramuk प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सम्म ।.
 • नङ प्रशासन कं, Ltd गरेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रूपमा, एक काम छ ।.
                                     
 • र जसभ स थ य सम त क सभ पत र ज प रक श श ह - वर तम न अन ल क शर श ह नब ल ब ङ कक स इओ र ज त रक बह द र श ह - क न त भ रक ट र ज य
 • दरब रम र ग, क ठम ड न प लम छ यस ब कक प रम ख क र यक र अध क त अन ल क शर श ह ह न यसक म ख य उद द श य अन तर र ष ट र य व यवस यक स थस थ व भ न न
 • व न द श वर श ह न प लक पह ल मह ल र जद त ह न चक रप रस द ब स त ल ल ई र जद त बन उन तत क ल न प रध नमन त र ग र ज प रस द क इर ल ल व न द श वर श हल ई
 • र शन क र स ढ ल ड स ह म न - र शन स ह स ढ न र मल स न - ह सर ज ह थ अन ल य दव - मटक र ज म हनल ल अश व न क लकर ण - र क म ण ख शब तवड - ब लब ल
 • अत र क त रनहर 1 b lb nb w - र ज र ज ल, ओभर - अन ल मण डल ओभर - प थ ब स क ट ओभर - प रस खड क ओभर
 • मन ङक एक उत क ष ट तथ सफल क य प ट न तथ ख ल ड मध य क एक ख ल ड ह न अन ल ग र ङ : क र ष ट र य ल ग भन द अग ड सम म मन ङब ट ख ल द गर क थ ए पछ
 • पह ल र ज इ ह द आएक छ मण श ह वसन त थ प ल ख ल क क लबब ट ख ल न प उन न गर व ल अन भव भएक ह लक कप त न अन ल बत उ छन झगड ल जन म एक क लब ठम ल
 • प र मप रसङ गय क त ह स य चलच त र ह चलच त रम व श ल स ट र क स ट छ, जसम न र श ह र नय कल क र मह श श क य ल कप र य कर म ज वन ल इट ल र नम रत श र ष ठ श म ल
 • मह सच वम सम रजङ ग श ह क ष ध यक षम द म दर प रस द दव ड सच वम च न त मण द ह ल र सदस यहर म सङ क त क इर ल रश म उप ध य य, क शव स ग द ल, अन ल क म र कर ण
 • चन द र शर म बलर म प ण ड अन ल बह द र म नन धर व जय क ष ण श र ष ठ शत श बज ज
                                     
 • पव ल क उच च म ध यम क व द य लय त नस नम कक ष न म अध ययनरत छ त रक न म अन ल म य रह क छ स थ प ल प क सदरम क म त नस न बज रम जह र कस म ट क पसल
 • व जय र ज व ग न ध अन तर र ष ट र य क र क ट स ट ड यम, ह दर ब द अम प यर: अन ल द न ड कर भ रत र न इज ल ल ङ ग इङ ल य न ड ख लक उत क ष ट ख ल ड य वर ज
 • पञ ज ब क र क ट एस स एशन आई एस ब न द र स ट ड यम, म ह ल चण ड गढ अम प यरहर अन ल च धर भ रत र व न त क लकर ण भ रत प ल यर अफ द म य च: आर न फ न च ग जर त
 • भल बल द पक महर जन बक स ङ मह श वर महर जन बड ब ल ड ङ स व त र भण ड र फ टबल अन ल ग र ङ फ टबल छ म ब ल म क य नक प र व क र यक र सद भ वन द त प रस खड क क र क ट
 • क र क स म त महर जन अन ल खर ल प रन ब क स रज दर ई श र मल ल ज ञ न न द र मल ल रणन त क ख ल ड क लल त र जव श रस द ख न अन ल क म र श ह ब क रम क म र भ स ल
 • ज ञ न न द र क वर य ग श भ ट भ वन क स प रस खड क क प थ ब स क ट आर फ श ख अन ल मण डल र ज र ज ल प र म त म ङ स श न भ र स रव खन ल अमरस ह र ट ल रश द ख न
 • स ब ऐर पवन सर फ र मनर श ग र श रभ खन ल प रन ब क अभ न स ब र द ल प न थ अन ल क म र श ह मनज त श र ष ठ फ र ट श अन सर बभर हय ट Sश भम कमत स भ स खक र ल C द प न द र
 • श तल न प ल च ल म सम मल ल, ध र न श क य र ज ध वज र ण श रद ध आर टस अन ल श ह दक ष ण भ वन क स न र त स ह नव द त त लस घ म र रञ ज त गजम र
 • प रज वल श ह अम त क म र श र ष ठ लल त ध म आक श ब ष ट व न द भण ड र कप त न अन ल मण डल चन द र स वद ल क न द र चन द र प श श र व स तव न श चल प ण ड पर श ल हन
                                     
 • भट ट आक श व ष ट प रज वल श ह आक श ग प त लल त न र यण र जव श अव न स ब हर अन ल श ह क ष ण क र क सन द प ज र शरद भ सव कर क सन न प न स श ल क ड ल भ वन क र क
 • श ख मल ह त र प स यन प क चर स मलङ म ह त स र आद त य र य कप र द श पट न अन ल कप र एल एवर म अम त ख नव लकर ट - स र ज, लभ फ ल म स श क र व ध व न द च पड
 • फ रस ट र सन हन अन ल रव प ड ड एसप द व क रत पञ ज ब मनद प ब न प ल पञ ज ब ड ब य च णक य ऐश वर य त ल ग थ र अर दब म ट य रन TBA पञ ज ब म नव श ह पट ट स TBA
 • चन द य द ध व क र चन द पप प म ल द पक मल ल क नवरत न स यन मह श श ह क रण ठग न न अन ल थ प प थ ब स क ट क द प न द र च धर आक श ग प त पर श ल हन स श ल
 • मध य प रद श बर कसन करम लकरम ल बर कसन कल मह र ष ट र भल ल अन ल क म रअन ल क म र भल ल च क त स द ल ल भ र गव, रञ ज तरञ ज त भ र गव
 • स हदरब र श ल न टक सर जक छ र ङ र त र श र प ल खक अव न श व क रम श ह न र द शक छ र ङ र त र श र प कल क रहर ग र मल ल प रम द अग रहर भ न त न ज श रम श
 • ओभर दक ष ण अफ र क रनल व जय व नख ड स ट ड यम, म म बई अम प यरहर अन ल च धर भ रत र क म र धर मस न श र लङ क प ल यर अफ द म य च: क व न टन ड
 • प रस क र - मन न त स ह ग अम त कप र द स ई मनम हन द स ई स न म स न म उन आफ श ह क ष ण श ह सन द और द प च व जय र म क म र र क श क म र द स त न व जय वर म
 • प र ट न प ल जनज त म न सहर अम त थ प न प ल कम य न ष ट प र ट र तहट अन ल क म र झ जनत सम जव द प र ट न प ल दल त अञ जन व श ङ ख न प ल कम य न ष ट

Users also searched:

भीरकोट राज्य, भरकट, अननपरण, गउपलक, पतलबजर, नगरपलक, अननपरणगउपलक, रवगउपलक, पतलबजरनगरपलक, रजय, गरख, भरकटरजय, गरखनगरपलक, विन्देश्वरी शाह, वनद, वनदवरशह, अनल, अनलशह, अनिल शाह, जीवनी. अनिल शाह,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

बजाज खडक वारियर्सले जित्यो सप्तरी.

पारस खड्का कप्तान अनिल शाह बसन्त रेग्मी विनोद भण्डारी दिपेन्द्रसिंह ऐरी ज्ञानेन्द्र मल्ल हरी क्षेत्री करण केसी ललित भण्डारी ललितनारायण राजवंशी आरिफ शेख. मौद्रिक नीतिबारे अनिल शाह BIZMANDU. काठमाडौैं– नबिल बैंकले बुधवार ललितपुरमा ह्वावेसँग रणनैतिक सहयोग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ । नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शाह र ह्वावे.

इलाइट प्लेयर सिरिज क्रिकेट खेल्न.

बिजनेसपाटी २४ चैत्र नेपाल क्लियरिङ हाउसको ९९ औं सञ्चालक समितिको बैंठकबाट मेगा बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शाह सञ्चालक पदमा नियुक्त भएका छन् । नेपाल. एक अर्बको सम्पति दानमा अनिल शाहको. उनलाई अफगानिस्तानका कप्तान राशिद खानले एलबीडब्ल्यू आउट गरे ।नेपालको पहिलो विकेटको रुपमा ओपनर ब्याट्सम्यान अनिल शाह ७ रन बनाएर आउट भएका थिए । शाहलाई मुजिव रहमानले आउट.


उपाधिका लागि बजाज खडक वारियर्स र.

४८ अनिल शाह. ४९ दिपक शाह. ५० अन्जुला खातुन. ५१ मैया लामिछाने. ५२ शुभ रत्न श्रेष्ठ. ५३ राजाराम मण्डल. ५४ शशीला देवी मण्डल. ५५ धर्म चन्द शर्मा. ५६ तुलारी कामत. ५७ बिमला श्रेष्ठ. क्र.स. नामावली वडा टोल पेशा परिवाि. नविल बैंकको डेपुटी सीईओमा अनिल शाह नियुक्त. काठमाडौं नविल बैंकले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डेपुटी सीईओ मा अनिलकेशरी शाहलाई नियुक्त गरेको छ । सञ्चालक समितिको बिहीबार. तर बचतकर्ताको हित विपरीत काम गर्न. वित्तिय संस्थाहरु गाउँ गाउँमा पुग्न जरुरी छ अनिल शाह नेपाल बैंकर संघका अध्यक्ष अनिल केशरी शाहले राजनितीक अस्थिरताले वित्तिय संस्थाहरु धरापमा परेको बताएका छन् ।.

वित्तिय संस्थाहरु गाउँ गाउँमा.

नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका ओपनर ब्याट्सम्यान अनिलकुमार शाह आइतबार आज राति सिंगापुर प्रस्थान गर्दै इलाइट प्लेयर सिरिज क्रिकेट खेल्न अनिल शाह आज सिंगापुर जाँदै. कुलिङ पिरियड सकिएपछि अनिल शाह Setopati. मिति २०७७ १० १९ देखि. लागु हुने गरी दिनुभएको राजिनामा मिति २०७७ १० ९ मा बसेको सञ्चालक समितिको ५५६ औं. बैठकले स्वीकृत गरेको व्यहोरा अनुरोध गर्दछौं । भवदीय. अनिल केशरी शाह. लर्ड्समा एमसीसीलाई हरायो नेपालले. काठमाडौ । हङहङविरूद्ध जित निकाल्नैपर्ने निर्णायक खेलमा नेपाललाई थप झट्का लागेको छ । नेपालका आक्रामक व्याट्सम्यान ज्ञानेन्द्र मल्ल र अनिल शाह आउट भएका छन ।.


अनिल शाह नविल बैंकको डेपुटी सीईओमा.

नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनको अध्यक्षमा अनिल शाह निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। यसअघि. नबिल बैंकले हुवावेसँग गर्‍यो. टेक रावल. बासुदेव प्याकुरेल वावुकाजी श्रेष्ठ. शालिकमणि रिजाल अर्जुन शाह. रामकृष्ण अर्याल. अनिल शाह. इश्वर रुपाखेती. फणिन्द्र निरौला. योगेन्द्र कार्की. नन्दलाल नगरकोटी. नेपालको लगातार चौथो जित, भुटान ११७. कन्सर्न राष्ट्रिय फोटो पत्रकारिता अवार्ड २०७३ को लागि वर्ष उत्कृष्ट फोटो पत्रकार अवार्ड विधामा मेगा बैक नेपाल लिमिटेडका का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ​सिईओ अनिल शाह.


कहिलेकाहीँ आफ्नै जुँगादेखि रिस.

हजार रुपैयाँ पाए जसलाई रुपनी राईडर्सले भित्र्यायो। पवन सर्राफ मार्की खेलाडी रहेको बजाज खडक वारियर्सले अनिल शाह बाहेक अनिल खरेल रु. ७ हजार, मुकुन्द यादव रु. अनिलकेशरी शाह Sajha Post. टिभीएस किंग्स राजविराजको बलिंगमा रोबिन सिंह, मेहबुब आलम र दिनेश अधिकारीले सामान एक विकेट लिनुभयो । खेलको प्लेयर अफ द म्याच अनिल शाह चुनिनुभयो । kumari bank limited. Page 1 नेपाल राष्ट्र बैंक प्रेस. कान्तिपथको प्राइम लोकेसन। तीन रोपनी तीन आना जग्गामा फैलिएको कम्पाउन्ड। दुई तले घर​। श्रीकुञ्ज। घरका साहु श्रीजंग शाह र रुद्रकुमारी शाह। एक अर्ब रुपैयाँ.

नेपालबहस नेपाल संकटमा! अनिल शाह र.

Ti.np काठमाडौं । नबिल बैंकका सीइओ अनिल केशरी शाह कोरोना संक्रमणमुक्त भएका. Untitled. नविल बैंकले अनिल शाहलाई डेपुटी सीईओ ​प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मा नियुक्त गरेको छ। बिहिबार बसेको नविल बैंकको बोर्ड बैठकले शाहलाई डेपुटी सीईओमा नियुक्त गरेको. अनिल शाह Nagarik News Nepal Republic Media. समूह बी मा शक्ति गौचन, करण केसी, रोहित पौडेल​, आरिफ शेख, ललितनारायण राजवंशी, अनिल शाह र ललित भण्डारी छन्। त्यस्तै समूह सी मा विनोद भण्डारी, सागर पुन, सुनिल धमला,. अनिल शाह अध्यक्ष बन्ने पक्कापक्की. नबिल बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिइओ​ मा अनिल केशरी शाह नियुक्त भएका छन्। बैंकको बिहीबार बसेको ४ सय ८८औं सञ्चालक समितिको बैठकले उनलाई सिइओमा नियुक्त. नेपाल क्लियरिङ हाउसको संचालकमा. खडक वारियर्सको बलिंगमा अनिल खरेल र गोमानंद अमात्यले समान ३ विकेट लिए । खरेलले ४ प्रतियोगिताको उत्कृष्ट खेलाडी खडक वारियर्सका अनिल कुमार शाह चुनिए । उनले २५.


नदीमा डुबेर अनिल शाह बेपत्ताNepalpana.

कुलिङ पिरियडको अवधि सकिएपछि अनिलकेशरी शाह नविल बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ​सिइओ पदमा नियुक्त भएका छन्। कुलिङ पिरियडकै कारण उनी यसअघि नविल बैंकको डेपुटी सिइओका. Anil keshari shah सेञ्चुरीको नयाँ सीइीओ. Anil keshari shah सेञ्चुरीको नयाँ सीइीओ बने अनिल शाह, पुस १७ देखि कार्यभार सम्हाल्ने 1 1. anil keshari shah. सम्बन्धित खबर हरु. तिनाउमिसनलाई गाभेर सिटिजन्स बैंकद्वारा एकीकृत कारोबार. आइसीसीले नेपाली खेलाडीलाई तलब BBC. अनिल शाह नबिल बैंक जान पाएनन. प्रकाशित मिति मङ्लबार, माघ १६, २०७४. 876. SHARES. नेपाल राष्ट्र बैंकको कुलिङ पिरियडु सम्बन्धि निर्देशनका कारण अनिल शाहको नियुक्ति.

नेपाललाई पाँचौं झड्का दीपेन्द्र.

बैशाख १६ आइतबार १८:११:००. अनिल शाह इलाइट प्लेयर सिरिज क्रिकेट खेल्न सिंगापुर जाँदै. एनआइसी एसिया नबिललाई च्यालेन्ज. हामी जो भए पनि अब महामारीपछि म कसरी उठ्ने भनेर आफ्नो दिमाग चलाऔं बढुवा भएर अनिल शाह नबिल बैंकको सीईओ नियुक्त. अनिलकेशरी शाह. बढुवा भएर अनिल शाह नबिल बैंकको सीईओ नियुक्त. अनिल शाह Facebook. श्री पवन कुमार शाह श्री कृष्णकला फुयाल शुष्मा श्रेष्ठ श्री तुलसा पुरी श्री राधाकृष्ण श्रेष्ठ सरिता शर्मा । अव्दैत मरहट्टा श्री अनिल श्रेष्ठ श्री रुबिना शेर्पा.


नबिल बैंकको प्रमुख कार्यकारीमा.

काठमाडौं, ८ असार । अनिल शाह नबिल बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिइओ नियुक्त भएका छन् । उनी मेगा बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट अवकाश भएपछि नबिल बैंकको. बिग मर्जरबारे अनिल शाह merolagani. अहिले अनिल शाह उपाध्यक्ष छन् । स्रोत भन्छ– यसपटक अध्यक्षको चुनाव हुनेछ भने अर्को. एमसीसी र नेदरल्याण्डस विरुद्धको. काठमाडौं– मेघा बैंक छाडेका अनिल केशरी शाह नबिल बैंकको प्रमुख कार्यकारी बन्ने भएका छन् । सेञ्चुरी बैंकको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारीको तयारीमा रहेका शाह अन्ततः. अनिल शाह इलाइट प्लेयर सिरिज. दोस्रो विकेटका लागि अनिल शाह र प्रदिप ऐरी विच ६६ रनको साझेदारी हुँदा नेपालले खेलमा पकड बनायो । तर अनिल २७ रनमा आउट हुँदा नेपालले दोस्रो विकेट गुमायो । नेपालको स्कोर एक. नबिल बैंकको सिइओमा अनिल शाह. अनिल केशरी शाह, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नबिल बैंक लि. तस्विरः आर्थिक न्युजडटकम. Page 1 नेपाल विद्युत प्राधिकरण. काठमाडौँ – अनिल केशरी शाह एक जना त्यस्ता ​लाइक माइन्डेड बैंकर मानिन्छन्, जसले कुनै न कुनै नयाँ विचार प्रस्तुत गरिरहेका हुन्छन् । अहिले उनी संघीयताले बैंकिङ क्षेत्रलाई.

E fur@oi Nepal Police.

Banker Anil Keshary Shah BIOGRAPHY, HEIGHT, AGE, PHOTOS, FAMILY, AND MANNY MORE. NR PROFILE Banker. Name Anil Keshary Shah. Nepali Name अनिल केसरी शाह. Nick Name: anil k shah. DATE OF BIRTH: verification required. Birthplace: verification required. Currently:. Medcal टीम टोखा नगरपालिका. अनिल शाह मेगा बैंक छाडेर सेञ्चुरी बैंकमा जाने निश्चित,बैंकर्स एसोसिएसन सक्ने व्यवस्था पनि रहेको एसोसिएसनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शर्माले बताए ।. अनिल शाह नबिल बैंक जान पाएनन. अनिल शाह सँग जडान हुन Facebook मा आजै साइन अप गर्नुहोस्। लग इन गर्नुहोस्. वा. साइन अप.


सप्तरी प्रिमियर लिगकाे अक्सन.

नेपाल क्लियरिङ हाउसको संचालक समितिको सदस्यमा नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा मेघा बैंक नेपाल लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल केशरी शाह नियुक्त हुनु. अनिल शाह मेगा बैंक छाडेर सेञ्चुरी. बैंकहरुलाई अनुसन्धान गर्ने संस्था बैंकका अनिल शाह, ग्लोबल आइएमईका. बनाउन खोजिएको होइन भन्नुहुँदै उहाँले रत्नराज बज्राचार्य, लुम्बिनी बैंकका. बैंकमा कार्यरत सबै.


गोरखा नगरपालिका.

बीपी र पुष्पलालका स्मृतिमा. एकीकरण पूर्ब सेन बंशिय चौबीसे राज्य अन्तर्गत सतौ, गहौ, नुवाकोट र भीरकोट राज्यमा बिभक्त भै सेन जा भन्दै कालान्तरमा स्याङ्जा नाम रहन गएको हो भन्ने भनाई पाइन्छ ।. अन्नपूर्ण गाउँपालिका. भीरकोट नगरपालिका, नगर. साविकको काहुँशिवपुर, भीरकोट, बैदी, राम्जाकोट, कोटदरबार ऋषिङ्ग रानीपोखरी गाउँ विकास समितिलाई समायोज गरी अहिले ऋषिङ्ग गाउँ पािलका बनाईएको हो । मगर, ब्राम्हण.

Law Form ragistretion 2077.12.31.xls Nepal Bar Council.

सो सेन्टरको विन्देश्वर प्रसाद शाह र लक्ष्मी ईन्टरकन्टिनेन्टलका कार्यकारी निर्देशक निराकर श्रेष्ठले संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरे। बिरगंज र वरपरका क्षेत्रमा रहेको. नेपाल कानून पत्रिका. इरफान अंसारी. नरेश शाह. माहादेव शाह तेली. विबेक हरिराज भण्डारी विश्व हरिराज भण्डारी. रविन्द्र ब. सिजापती कल ब. 202 रमेश कुमार यादव विन्देश्वर यादव. 203 लोमस चौधरी अरुण चौधरी. Page 1 प्रधान कार्यालय मानवश्रोत. पुरुष विन्देश्वर साहु ठठेरी. पुरुष शाह फैशल. पुरुष सिटहु यादव. पुरुष विश्वनाथ महतो. महिला राजेन्द्र कुमार लाल कर्ण । ३२९ १२१४ कृष्ण कुमार यादव पुरुष विन्देश्वर यादव.?????????????.?????????????????????????????.xlsx. अशिम बस्नेत. २१ ५४२ हाइवे ९०७१२७५. १००० आतिशविक्रम शाह. २२ ४१६ हाइवे १०३९०७१० २०५२ ०६ २० १८१००१ १९३६ विन्देश्वर साह. २०५२ ०९ १७ ७५ ०१ ७१ ०२३३३ अशोक कुमार बोहरा. २०५५ ०७ ३०.


...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →